Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 

SOF-Nord

Tlf: 48394930

SOF er en organisation til støtte og netværksdannelse for skåne- og fleksjobbere. Borgere, som har en varig og væsentlig begrænsning af arbejdsevnen og ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår, kan visiteres til fleksjob.

Arbejdsevnen kan være reduceret af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Ved ansættelse i fleksjob yder man en arbejdsindsats efter evne.

Foreningen beskæftiger sig blandt andet med:
daglig støtte og rådgivning
politisk arbejde
bisidderhjælp
samarbejde med kommunale sagsbehandlere
kurser
informationsmøder
lokalafdelinger
information
konsulentservice og samarbejde med faglige organisationer.

Medlemskontingent kr 250,-

Powered by SobiPro