Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 

Gribskov Ældreråd

Kontaktperson: Torben Møgelhøj
tormog@mail.tele.dk
Tlf: 48391220

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.

Ældrerådet består af 5 medlemmer, som vælges ved direkte valg og for hvert medlem vælges en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til ældrerådet.

Located in: Ældre | Alfabetisk liste
Powered by SobiPro