Skip to main content

Visioner og strategi

VISION

FCG arbejder for et samfund, hvor alle gives mulighed for at engagere sig og udvikle sig i overensstemmelse med evner, ønsker og behov, og hvor ingen skal føle sig uden for fællesskabet.

VÆRDIER

Imødekommenhed betyder, at FCG er et sted, hvor vi byder velkommen og er åbne, positive og dialogsøgende. Hjælpsomhed betyder, at vi står til rådighed med vores viden og ekspertise og gør os umage for at hjælpe det vi kan.

Mangefoldighed betyder, at FCG er et sted, hvor der er plads til alle uanset baggrund f.eks race og religion. Vi forsøger at finde en rolle eller opgave til alle, så de bliver en del af fællesskabet. 

MISSION

At give frivilligheden de bedst mulige vilkår under stadig skiftende omstændigheder.

At udvikle frivilligheden i overensstemmelse med de til enhver tid gældende behov hos samfundet såvel somhos den enkelte borger.

At bygge bro mellem de forskellige aktører, som kan have betydning for det frivillige engagement i Gribskov kommune.

At assistere individer, grupper, foreninger og andre aktører med engagement til at opstarte og udvikle frivilligt arbejde.