Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Projekt Grib Dagen

Nana

Treårigt projekt for pårørende til demente ser dagens lys. 

Projekt Grib Dagen er FC Græsteds nye initiativ til forbedring af livsvilkårene for pårørende til mennesker med demens. Formålet er, at give pårørende muligheder for at mindske oplevelsen
af social isolation som en konsekvens af deres situation. Projektet er finansieret af Socialministeriet og løber i knap tre år fra oktober 2014 til juli 2017.

I løbet af de næste tre år vil en række videns- og netværksorienterede aktiviteter således blive opstartet og det er håbet og hensigten, at flere af aktiviteterne sker i samarbejde med andre interessenter på området for demente og deres pårørende. Det kunne være Gribskov kommune og lokale plejecentre. I skrivende stund er der allerede etableret et samarbejde med Alzheimerforeningen.

Aktiviteterne består af støtte til udvidelse af den eksisterende pårørendegruppe i FC Græsted, oprettelse af nye pårørendegrupper, det kunne være lokalt på dagcentre og/eller sammensat for pårørende i specifikke situationer (der er forskel på at være ægtefælle og voksent barn til en dement, ligesom der er forskel på at være helt ny i situationen og være i proces med at flytte sin ægtefælle på plejehjem), oprettelse af en pårørendecafé hvor der vil være forskellige oplæg, afholdelse af candle light dinners for pårørende
og deres dementramte ægtefælle, mor eller far samt afholdelse af kursus i sociale medier til netværksdannelse
og videndeling.
Bevillingen er på 1.2 mill. kr.