Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Gode samtaler, socialt samvær og kulturmøde

 Integration

Integrationsgruppen i Græsted oplever lige nu en stor tilgang af såvel flygtninge som engagerede 
borgere, som vil gøre en indsats.
Derfor er man, udover integrationscafeen om onsdagen og sprogtræning flere af ugens andre dage,
begyndt at arrangere månedlige spiseaftener. Formålet er socialt samvær og kulturmøde.
Spiseaftenerne bliver et åndehul i hverdagen for de mange "gamle" og nye flygtninge. Mange gode samtaler udspiller sig hen over madlavningen. Lige nu er det planen, at der skal være spiseaftener
den 3. fredag i måneden. 
Integrationsgruppen har også aktiviteter i gang i samarbejde med lokale borgere i Blistrup, Esrum,
Esbønderup og Gilleleje.
Hvis det er noget for dig at deltage, kan du kontakte Anna Margrethe på tlf. 40 18 83 47 eller på
a.m.steffensen@privat.dk .