Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling orsdag 25. april kl. 18 i Glimt, Græsted Hovedgade 34B, 3230 Græsted.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Formandens beretning

3. Daglig leders beretning

4. Kassereren fremlægger regnskab

5. Fastsættelse af kontingent for 2019

6. Behandling af indkomne forslag
• Tilføjelse af bestyrelsesparagraf §6 stk.11

7. Valg af bestyrelse (4 + 1 kommunal) og 2 suppleanter:

Bestyrelsen anbefaler flg. kandidater:
• Hans Laurits Jørgensen - modtager genvalg (2 år)
• Pia Lottrup - på valg (2 år)

Suppleanter på valg:
• Ingelise Biering - modtager genvalg
• Michael Schmidt - på valg

8. Eventuelt

Husk tilmelding til spisning kl. 18, og selve generalforsamlingen starter kl. 19.
Kontingent til Frivilligcenteret skal være betalt for at være stemmeberettiget.

Med venlig hilsen
Frivilligcenter Græsted