Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Historien om Frivilligcenter Græsted

 Billede fra gamle dage

Som et af de første frivilligcentre i landet har Frivilligcenter Græsted siden 1995 gennemlevet hele den udvikling, som frivilligheden har gennemgået siden formidling blev påbegyndt i centre. Der er set og sket meget siden.

Oprindelig var opgaven ”frivillighedsformidling” og det hed centret dengang. Hovedopgaven var at formidle frivillige til forskellige foreninger, som den gang enten var lokalafdelinger af de store landsdækkende foreninger som f.eks. Røde Kors, Red Barnet, Kræftens Bekæmpelse eller at opstarte nye foreninger for borgere, som følte, at der var brug for dem. Dette er stadig en væsentlig opgave for centret.

I mange år var det, som i dag er kendt som Frivilligcenter Græsted, et foreningernes serviceorgan og det var da også bekræftende, at en national brugerundersøgelse blandt foreninger og grupper tilknyttet frivilligcentre placerede centret helt i top.

De seneste få år har frivilligheden fået en stadig større bevågenhed fra det offentlige såvel som fra borgerne. I finanskrisens kølvand har behovet for et større civilsamfundsengagement været et af de midler, som stat og kommune har tyet til. For frivilligcentret er udbredelsen af frivillige indsatser været det væsentligste og vi ser vores rolle som værende formidlende såvel som værende medvirkende til at fastholde soberhed og kvalitet. At skabe gode rammer for frivilligt engagement er og bliver det væsentligste.

Frivilligcenter Græsted er da også travlt optaget af at udvikle samarbejder mellem frivillige, kommune og erhvervsliv. Samarbejdet med kommunen er i fuld gang. Det sidste er lige begyndt. Der er grøde i det frivillige arbejde og udviklingen peger mod en verden af forskellige initiativer, som kræver indsatser på alle niveauer. Frivilligcentret ruster sig til at gøre det uforudselige muligt.

Omdrejningspunktet i frivilligcentrets virke er de ca. 40 frivillige, som i det daglige assisterer de to ansatte med at udføre utallige opgaver såsom bogføring, rengøring, kontorpasning, bladudgivelse- og distribution, bygningsvedligeholdelse, havepasning, computervedligeholdelse og meget andet. Ud over disse er der en arbejdende bestyrelse, som består af fem medlemmer og to suppleanter. Et af medlemmerne er udpeget af kommunen.

Geografisk placeredes centret i beskedne bygninger centralt i Græsted, men pladsen blev hurtigt for beskeden. Kommunen tilbød i 2005 frivilligcentret bedre forhold i det, der tidligere var Græsted Syd station, som oven i købet er vendeplads for mange buslinjer og med tog til døren. Beliggenheden er så ideel, at trange pladsforhold for medarbejdere og frivillige ikke foranlediger til ønsker om en ny flytning til endnu større lokaler. Drømmen er dog en dag at kunne bygge til for at give bedre arbejdsforhold.