Skip to main content

Selvhjælpsgrupperne

Om os

Selvhjælp bygger på troen på at de fleste mennesker kan arbejde med deres problemer sammen med andre, der står eller har stået i en lignende situation. Selvhjælp er ikke professionel behandling men en mulighed for at sætte ord på sine tanker og dele sine erfaringer med andre. Selvhjælp er at vide, at man ikke er alene, fordi der er nogen at gå vejen sammen med.

Selvhjælpsgrupperne har 1-2 frivillige tovholdere, der er uddannet til at stå for en selvhjælpsgruppe, og løbende deltager i supervision. 
 
Nogle af selvhjælpsgrupperne kører kontinuerligt med løbende optag af nye deltagere. Andre grupper løber over en fast aftalt periode f.eks. 8 gange. 
Derfor startes der løbende nye selvhjælpsgrupper op. En gruppe består oftest af 4-10 personer. Ved behov oprettes der venteliste. 

Deltagerne kommer fra alle lokalområder i Gribskov kommune. 

Her kan du se vores aktive grupper og hvem der er tovholder for gruppen.

Gruppe for pårørende til demente borgere:

  • Pårørende til demente Græsted gruppe. Torsdag kl. 12.00-14.00 lige uger (Karen Raff, Helle Gregersen) Ledige pladser
  • Pårørende til demente Helsinge gruppe. Tirsdag hver 3. uge kl. 12.30-14.30 (Birgit Serup) Ledige pladser
  • Pårørende til demente Gilleleje gruppe. Onsdag kl. 9.30-12.00 ulige uger (Inger Kleffel) Venteliste

Ved henvendelse om deltagelse i en pårørendegruppe søges den pårørende indplaceret i den gruppe, der passer bedst geografisk. I gruppen deler man sine erfaringer, glæder og bekymringer. Der er mulighed for i gruppen at få besøg af en Demenskonsulent fra Gribskov kommune.

Sorggruppe

Ledige pladser.

Sorggruppe for voksne som har mistet en pårørende

Ny gruppe starter i efteråret 2023

Gruppen mødes mandage i lige uge kl. 13.00. ( Birgit og Pia )

I sorggruppen mødes du med ligesindede og du får mulighed for at sætte ord på de svære følelser.

Før du begynder i gruppen, får du en samtale med tovholderne.

Stress / Mindfulness  

Ledige pladser

Fredag kl. 11.00-13.30 lige uger (Lis Sommer)

Gruppen er primært rettet mod mennesker med stress problematikker. I gruppen er der tid til samtale og til diverse mindfulness øvelser for ro og afklaring.

Styrk dine ressourcer / Mindfulness 

Ledige pladser

Fredag kl. 11.00-13.30 ulige uger (Lis Sommer).

Gruppen er for mennesker, der ønsker at styrke og udvikle deres menneskelige potentiale og undersøge mulighederne for at gå nye veje i livet. Der er derudover tid til diverse mindfulness øvelser for ro og afklaring.

Depression og bipolar lidelse

Ledige pladser

Mandag kl. 15.00-17.30 (Lis Silkeborg).

Gruppen er for mennesker med depression. I gruppen deler man sine erfaringer og oplevelser fra en hverdag med depression. Her taler man med hinanden om, hvordan man bedst muligt kan håndtere sin hverdag.

Kroniske smerter 

Ledige pladser - Pt på pause

Tirsdag kl. 14.30-16.30 ulige uger (Birgit Anni Pedersen).

Gruppen er for mennesker, der lider af kroniske smerter. I gruppen kan man dele sine erfaringer og beskæftige sig med, hvordan man håndterer de gener og vanskeligheder, der er forbundet med at være i en sådan livssituation.

Kommende grupper

Der er et par grupper på tegnebrættet. Tøv ikke med at tilmelde dig, hvis en af de kommende grupper passer til dig. 

Stomi gruppe:  Gruppen starter når der 6 deltager.

Overgangsalder for kvinder: Gruppen starter når der 6 deltager. (der er 3 ledige pladser)

Følger efter piskesmæld eller hjernerystelse:  Gruppen starter når der 6 deltager.

Pårørende til borgere med problematisk forbrug af rusmidler:  Gruppen starter når der 6 deltager.

Mangler din gruppe? 

Går du med en idé til en selvhjælps- eller netværksgruppe, og har du en udfordring, som du gerne vil tale om med andre i samme situation? Så tøv ikke med at kontakte os. Vi hjælper med at efterlyse andre i samme situation som dig og støtter i opstarten, indtil gruppen er selvkørende. 

Hvis du har lyst, kan du også vælge at blive igangsætter eller tovholder for en gruppe. Som igangsætter er du med til at starte en gruppe op og er med i den første periode. Derefter vælger gruppen 1-2 tovholdere, som efterfølgende kører gruppen videre.