Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Hvad er selvhjælp

”En selvhjælpsgruppe består typisk af 3-8 personer, som mødes i ligeværdighed i gruppen for at forholde sig til et fælles emne, interesse, udfordring eller problemstilling i deres liv. I gruppen indgår de i et netværk med de andre deltagere og får her mulighed for at mobilisere nye kræfter og øget livsmod,
få ny viden og erfaringer, der kan give mere energi i hverdagen ”.

Forskning bekræfter, at mennesker ofte har stor glæde og gavn af at møde og tale med andre mennesker i samme situation. Deltagere fortæller, at møder med ligesindede har tilført ny viden om
dem selv, der har gjort det nemmere at komme videre i livet og hjulpet med at bryde den isolation, de har befundet sig i. Deltagere beretter også om et forbedret psykisk og fysisk velbefindende, om større selvværd og om nye mere hensigtsmæssige handlemønstre i hverdagen.

Gruppeleder/Tovholder:

En selvhjælpsgruppe startes og støttes af en tovholder, der er uddannet til formålet. Tovholderen sørger i starten for at orientere om tavshedspligten og regler for gruppen og spørge ind til deltagernes forventninger. Tovholderen er en organiserende faktor som løbende hjælper og støtter gruppen i forløbet.

Principper i selvhjælpen:

o Deltagerne mødes i livet – der - hvor de er.
o Der er tavshedspligt. Der føres ikke journal.
o Selvhjælp / Netværk Græsted er uafhængig af offentlige, behandlingsmæssige, politiske og religiøse interesser.

Sådan kommer du i gang i en selvhjælpsgruppe:

I. Kontakt Frivilligcenter Græsted på telefon 4839 4930 Spørg efter Gudrun Qvist
II. Du kan aftale at komme og få en individuel samtale med Gudrun Qvist
III. Du kan deltage i de Foredrag der udbydes (se Nyhedsbrevet, FB eller pressen / Ugeposten m.v.).
På baggrund af foredragene oprettes ofte en ny gruppe.