Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Selvhjælpsgrupperne

Deltagerne kommer fra alle lokalområder i Gribskov kommune.

Der kører til stadighed 12- 14 Selvhjælps- og Netværksgrupper i Frivilligcenter Græsted.

Selvhjælpsgrupperne ledes af en til to frivillige gruppeledere/tovholdere, der er uddannet til at står for
en Selvhjælpsgruppe.

En Netværksgruppe er typisk en Selvhjælpsgruppe, der har haft et længere forløb i Selvhjælps-regi. Efter et afsluttet forløb kan gruppen ”køre” videre som en selvstyrende gruppe som oftest mødes i Frivilligcenter Græsted.

Nogle af Selvhjælpsgrupperne kører kontinuerligt med løbende optag af nye deltagere. Andre grupper kører en fast aftalt periode fx 10 gange.

Der startes løbende nye Selvhjælpsgrupper. I enkelte tilfælde kan der oprettes ventelister, hvis en ny gruppe er fyldt op (som regel max 8-9 personer)

Eksempler på Selvhjælpsgrupper i Frivilligcentret:


Ungegruppe for dig i gymnasiet: Lisbet og Erik
Det gode liv gruppe: Tinna Tuborg, Hanne Møller
Depressions-gruppe: Lis Silkeborg
Fibromyalgi-gruppe: Birthe Frederiksen
Stress / Mindfulness gruppe: Lis Kroghsbo
Styrk dine ressourcer / Mindfulness gruppe: Lis Kroghsbo
Pårørende til demente gruppe Græsted: Helle Gregersen og Karen Raff
Pårørende til demente gruppe Græsted: Jytte
Pårørende til demente gruppe Helsinge: Birgit Serup (kører i kommunalt regi)
Pårørende til demente gruppe Gilleleje: Pia Wistrøm og Karin Nielsen
Håb og motivation-gruppe: Stella Davidsen og Gudrun Qvist
Sorg- og krisegruppe: Winnie Larsen
Find din indre ro / Meditation: Pia Lauersdahl

Nye grupper kan oprettes efter ønske.
Hvis du ønsker at deltage i en gruppe eller har spørgsmål om en gruppe, kan du kontakte
Frivilligcenter Græsted telefon 4839 4930. Spørg efter Gudrun Qvist